Villkor

1. Om Flytthjälp Borås och Städexperter.se

Hemsidan Flytthjälpborås.se och Städexperter.se ägs och drivs av Smartproduktion Sverige AB, benämnt som Smartproduktion i texten nedan.
 • Telefon: 070 681 52 22
 • E-post: info@smartproduktion.se
 • Org Nr. 559252-5512
Hemsidan är en offertsajt med syfte att koppla samman privatpersoner, företag eller bostadsrättsföreningar (benämnda "beställaren") med granskade städföretag (benämnda "företag"). Att fylla i sidans formulär för att skapa en förfrågan till företag är helt kostnadsfritt och utan köpkrav. När en förfrågan skickats vidare från Smartproduktion till företag är det upp till företaget och beställaren att gå vidare i sin upphandling, där slutar Smartproduktions involvering.


2. Granskade företag

Smartproduktion genomför en granskning av företagen innan vi inleder ett samarbete. Vi går igenom punkterna nedan för att säkerställa kompetenta & kunniga företag. Vid misstanke om större förändring inom bolaget eller om missnöjda beställare hör av sig till Smartproduktion genomförs en ny granskning omgående.

 • Ekonomisk granskning
  Företaget ska ha tillräckligt god och stabil finansiell och ekonomisk ställning så att ett projekt med rimlig sannolikhet kan genomföras utan risk för störningar på grund av ekonomiska problem. Smartproduktion kontrollerar företagets kreditvärdighet och betalningsförmåga via UC AB Sverige.

  Företaget ska minst inneha riskklass 3. I de fall som företag saknar eller har lägre ranking samt för nystartade företag kommer en individuell bedömning att ske. Företaget kan till exempel styrka sin ekonomiska kapacitet genom moderbolaget eller annan garants behöriga företrädare eller genom ett revisorsintyg utvisande motsvarande kreditbetyg.

  Kontroll att företaget innehar F-skattsedel görs i samband med den ekonomiska granskningen. 
 • Yrkeskunnig personal
  För att ett företag ska få ta del av förfrågningarna som kommer in via Städexperter.se skriver Smartproduktion Sverige AB ett avtal med företaget. I avtalet intygar företaget att de har yrkeskunnig personal och följer Svensk lagstiftning.

  Smartproduktion kontrollerar inte företagets innehav av avtalsförsäkring, garantier eller certifikat. Det är något vi hänvisar och uppmanar beställaren att själv granska.
 • Kundrecensioner
  Smartproduktion kontrollerar kundrecensioner från följande platser: Google recensionssystem, Reco, Hitta, Facebook (recensioner), Eniro, Trustpilot samt allastädföretag.se. Smartproduktion ansvarar inte för att personer som använder vår offerttjänst blir nöjda med arbetsprocessen eller slutresultatet.
  • Företaget ska erhålla bra betyg för att få finnas med som anslutet bolag.
  • Om recensioner saknas försöker Smartproduktion i den möjligaste mån kontakta tidigare referenser

3. Ansvarsfrihet

Smartproduktion är inte del eller juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan beställare och företag. Vid eventuella tvister som kan uppstå mellan beställare och företag, t.ex. missförstånd i avtal, skada, tvister gällande arbetet eller utebliven betalning har inte Smartproduktion något ansvar.

Vid omständigheter som kan härledas till Städexperter.se, exempelvis felaktiga uppgifter eller bristfälligt utfört arbete har beställare ingen rätt att kräva Smartproduktion på ersättning för ekonomisk eller annan skada. 


4. Kontaktuppgifter och Cookies / kakor

Denna webbplats (https://www.städexperter.se/) använder kakor för att lagra information om användarens webbläsarinställningar för att kunna erbjuda användarna en maximal webbupplevelse. Vissa kakor är temporära, vilket innebär att de raderas efter att webbläsaren har stängts ned. Andra kakor installeras på användarens dator eller mobila enhet och innehåller information som är nödvändiga för driften av denna hemsida. Vissa av de kakor som används kan kräva användarens samtycke för att lagras. Detta samtycke kan när som helst återkallas av användaren.

Utöver kakor samlar denna webbplats även in information om de användare som besöker hemsidan. Det kan bland annat handla om att samla in information i samband med att användaren fyller i ett formulär där användaren lämnar namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Denna information lagras på en säker server så att webbplatsens ägare kan använda information i samband med sin kommunikation med användarna.

Informationen som samlas in på denna webbplats finns endast tillgänglig för behöriga personer och används endast av denna webbplats ägare.

Smartproduktion har rätt till...

 • information om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter
 • tillgång till dina kontaktuppgifter som är registrerade hos oss (inom acceptabel tidsram enligt GDPR)
 • att få felaktiga uppgifter korrigerade
 • att få dina kontaktuppgifter raderade
 • att begränsa hur denna webbplats får använda dina kontaktuppgifter
För att begära korrigering av uppgifter, radering av uppgifter, tillgång till dina uppgifter, information om hur vi behandlar dina uppgifter eller begränsa denna webbplats rätt att använda dina uppgifter genom att skicka e-post till info@smartproduktion.se.

Externa kakor till hemsidan Städexperter.se

 • Google Analytics - Google Inc
  Denna webbplats använder kakor från Google Analytics, som ägs av Google Inc. Google Analytics samlar bland annat in information om vilka sidor som användaren besöker på denna webbplats. Informationen som samlas in med kakor från Google Inc kan komma att delas med samarbetspartner till Google Inc.
 • Google Search Console – Google Inc
  Denna webbplats använder kakor från Google Search Console, som ägs av Google Inc. Google Search Console är ett analysverktyg som bland annat används för att samla in information om besökarnas sökord, optimering av webbplatsen och för att förbättra webbplatsens information. Informationen som samlas in med kakor från Google Inc kan komma att delas med samarbetspartner till Google Inc.
 • Facebook Ads – Facebook Inc
  Denna webbplats använder kakor från Facebook Ads, som ägs av Facebook Inc. Facebook Ads är ett analysverktyg som bland annat samlar in information om användarna i samband med att användaren besöker denna webbplats. Informationen som samlas in med kakor från Facebook Inc kan komma att delas med samarbetspartner till Facebook Inc.
 • Tidio - Tidio LLC
  Denna webbplats använder livechatt från Tidio LLC. Tidio LLC samlar in information om användarna som lagras i en databas. Syftet med informationsinsamlingen är att kunna registrera historik, användarnamn, transaktionsstatistik, användarbeteende och betalinformation. Tidio LLC ansvarar för att informationen lagras och hanteras på ett säkert sätt som inte inkräktar på användarens personliga integritet. Data kan komma att delas med samarbetspartner till Tidio LLC eller användas i marknadsföringssyfte.
 • FullStory
  Denna webbplats använder analysverktyg från Fullstory för att samla in information om användarnas beteende och agerande på webbplatsen. Denna information lagras i databaser och används för att analysera webbplatsens användbarhet i syfte att göra webbplatsen mer användarvänlig. Denna information är endast tillgänglig för webbplatsens ägare.

5. Information på hemsidan

De artiklar som finns publicerade på hemsidan skrivs för att ge bättre förståelse för beställare. Smartproduktion arbetar aktivt för att innehållet på hemsidan ska vara korrekt, men kan ej garantera detta. Exempelvis vid förändring av ROT-avdrag eller andra skattemässiga regler. Om det förekommer material på hemsidan som inte är korrekt äger inte beställare rätt att sätta några krav på Smartproduktion. Vi försöker vara en informationskälla för att hjälpa beställare att hitta hjälpsam information. 


6. Befrielsegrunder (force majeure)

Om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet (force majeure) är Smartproduktion befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse.


7. Ändringar av villkor

Villkoren kan komma att ändras om Smartproduktion ser anledning till detta eller om lagstiftning kräver. Förebud ges ej till beställare vid sådant tillfälle och beställare ansvarar själv att kontrollera villkoren regelbundet. 


Integritetspolicy

Vi på Emrus AB följer GDPR och behandlar dina personuppgifter med största respekt. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Formulär

Använder du formulären på hemsidan så lagras informationen vilket är i linje med vår integritetspolicy. Nedan hittar du en lista på formulär som vi använder och attributen vars data vi lagrar.

KORT Flytthjälp Formulär

Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • I vilket typ av fastighet ska flytten utföras?
 • Vart ska du flytta?
 • När beräknas flytten att utföras?
 • Hur många rum och kök flyttar du ifrån?
 • Vilken tjänst önskar du få utförd?
 • Vart flyttar du ifrån?
 • Hur stor boyta flyttar du ifrån?
 • Antal våningar du flyttar ifrån?
 • Antal våningar du flyttar till?
 • Finns det tillgång till hiss?
 • Var vill ni att vi ska putsa?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur ofta vill ni att vi ska komma?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilka produkter är du ute efter?
 • Antal
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Beskrivning
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Adress, ort & postnummer
 • När vill du bli kontaktad?
 • E-postadress
 • Fullständigt namn
 • Telefonnummer
Kolla in formuläret här
popup Flytthjälp Formulär

Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vart ska du flytta?
 • Hur många rum och kök flyttar du ifrån?
 • Vilken tjänst önskar du få utförd?
 • Vart flyttar du ifrån?
 • Antal våningar du flyttar ifrån?
 • Antal våningar du flyttar till?
 • Finns det tillgång till hiss?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Beskrivning
 • Var vill ni att vi ska putsa?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilka produkter är du ute efter?
 • Hur ofta vill ni att vi ska komma?
 • Antal
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • I vilket typ av fastighet ska flytten utföras?
 • När beräknas flytten att utföras?
 • Hur stor boyta flyttar du ifrån?
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
 • Fullständigt namn
 • Adress, ort & postnummer
Kolla in formuläret här
Flytthjälp Formulär

Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Antal
 • I vilket typ av fastighet ska flytten utföras?
 • När beräknas flytten att utföras?
 • Antal våningar du flyttar ifrån?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Vart ska du flytta?
 • Hur många rum och kök flyttar du ifrån?
 • Hur stor boyta flyttar du ifrån?
 • Antal våningar du flyttar till?
 • Vilken tjänst önskar du få utförd?
 • Vart flyttar du ifrån?
 • Finns det tillgång till hiss?
 • Var vill ni att vi ska putsa?
 • Hur ofta vill ni att vi ska komma?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilka produkter är du ute efter?
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Vilka tjänster önskar du?
 • Är bostaden möblerad?
 • Hur många mil är det till nya adressen?
 • Beskrivning
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
 • Adress, ort & postnummer
Kolla in formuläret här

Vill du utöva dina rättigheter och ta bort den lokala lagrigen kopplat till formulären så klicka nedan.

Integritetspolicy, villkor & hantering

Villkor

Läs vår villkor här.

Integritetspolicy

Läs vår integritetspolicy här.

Cookies-inställningar

Hantera Cookies-inställningar här.

Begär data

Gör en dataförfrågan genom formuläret.

Kontakta oss